gyve

听听怎么读
英 [dʒaɪv]
美 [dʒaɪv]
是什么意思
 • n.

  脚镣,手铐;

 • vt.

  上脚镣,上手铐;

 • 变形

  复数:gyves过去式:gyved过去分词:gyved现在分词:gyving第三人称单数:gyves

  学习怎么用

  权威例句

  Gyve.
  Įvairių laikų istorijos Šie apsakymai-pasaulis, kupinas magiško keistumo ir paradoksų. Jo gyve
  Gyve: a system structure and language for protection and scheduling of concurrent processes
  Gyve-lock.
  GLOBOS NAMUOSE GYVENANČIŲ PAAUGLIŲ TAPATUMO FORMAVIMASIS: BIOGRAFINIO PASAKOJIMO INTERPRETACINĖ ANALIZĖ
  Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų, gyvenančių globos įstaigose, savtvertės ir mokyklinio nerimo ypatumai
  The Muses among Us (Book)
  Argus and Argyve: Etymology and Characterization in Chaucer's Troilus
  Laisvalaikis ar laisvas laikas? Globos įstaigose gyvenančių vyresnio amžiaus asmenų patirtis
  Namas prie jūros 966-ieji, Italija. Toskanoje gyvenanti iš skurdžios šeimos kilusi mergaičiukė