izba

是什么意思

izba[iz'bɑ:]

  • n.= isba

英英释义

Izba

  • An izba () is a traditional Russian countryside dwelling. Often a log house, it forms the living quarters of a conventional Russian farmstead.

以上来源于:Wikipedia

学习怎么用

词汇搭配

短语

izba handlowa商会

Russkaya Izba罗斯卡亚伊兹巴酒店

izba lordów英国上议院

Zautomatyzowana Izba Rozliczeniowa自动化清算中心

Al-Izba伊斯巴油田

Kanadyjska Izba Rozliczeniowa加拿大支付协会

更多收起网络短语

权威例句

W Koszalinskiem powstala Izba Rolnicza
Polska Izba Makaronu
Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"na rzecz stworzenia wytycznych i standardów branżowych
Lomzynska Izba Rolnicza informuje
Krajowa Izba Producentow Drobiu i Pasz z siedziba w Poznaniu
Izba. Zimnii dom. Sel'kupy
Transcription on nucleosomal templates by RNA polymerase II in vitro: inhibition of elongation with enhancement of sequence-specific...
The RNA polymerase II ternary complex cleaves the nascent transcript in a 3'----5' direction in the presence of elongation factor SII.
Factor-stimulated RNA polymerase II transcribes at physiological elongation rates on naked DNA but very poorly on chromatin templates.
Comparison of two PF4/heparin ELISA assays for the laboratory diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia.
i开头的单词
词汇所属分类
字母词汇表更多
i开头的单词
t开头的单词
w开头的单词
分类词汇表更多
成人英语考试
小学英语词汇书
文学作品词汇书
人名姓氏表更多
男/女
雅思预测